4 ข้อน่ารู้ ลำไส้ใหญ่

ลําไส้ใหญ่ทําหน้าที่อะไร

    ในกระบวนการย่อยอาหารที่เราคุ้นเคยกันดี ลำไส้ใหญ่คือหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้ระบบนี้ทำงานอย่างเสร็จสมบูรณ์ จบที่กระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย  ซึ่งการทำงานของลำไส้ใหญ่นั้น มีกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้


1. ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่รับกากอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วจากลำไส้เล็ก เพื่อเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายของระบบการย่อยอาหาร


2. ดูดซึมน้ำและวิตามินบี 12 ที่แบคที่เรียในลำไส้ใหญ่สร้างขึ้น


3. ดูดซึมแร่ธาตุและกลูโคสที่ยังหลงเหลือกลับเข้าสู่กระแสเลือด


4. ผลักดันกากอาหารสู่ไส้ตรง หรือที่เรียกว่า ลำไส้ใหญ่ส่วนสุดท้าย เพื่อขับออกทางทวารหนักต่อไป


จะเห็นว่าลำไส้ใหญ่มีส่วนในการย่อยอาหารน้อยมาก แต่จะช่วยดูดซึมน้ำ วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรีย และที่ยังเหลือเหลือจากการดูดซึมที่ลำไส้เล็กกลับเข้าสู่ร่างกาย และทำหน้าที่สุดท้ายของระบบการย่อยอาหาร ซึ่งก็คือการขับถ่ายกากอาหารออกมาทางทวารหนักนั่นเอง


      เมื่อเราเห็นกระบวนการทำงานในลักษณะนี้ จะเห็นว่า ลำไส้ใหญ่ มีลักษณะคล้ายกับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการระบาย เเละ นำส่วนที่ยังใช้ได้กลับมาใช้หรือที่เรียกว่าการดูดซึม ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำงานได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับสารอาหาร เเละ กากใยที่ได้รับ หาก เกิดการอุดตัน หรือ หมักหมม นั่นหมายความว่า การดูดซึมในผนังลำไส้นั้นจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนัก เเละอาจจะส่งงผลต่อการทำงานในระบบต่างๆของร่างกายอีกด้วย